EU 261 forordning

Denne information er udformet I overensstemmelse med EU Forordning 261/2004, og angiver minimums rettigheder for passagerer i forbindelse med nægtet ombordstigning, aflysning af flyafgange eller forsinkelse af flyafgange.

Den gælder for flyafgange fra en lufthavn, der er beliggende i EU og for flyafgange udført af et EU‐luftfartsselskab på flyafgange fra en lufthavn i et tredjeland med ankomst til en EU-lufthavn.

Generelt

Alle følgende betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Great Dane Airlines A/S skal være det transporterende luftfartsselskab.

Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en flyafgang, vi betjener.

Du skal have checket helt ind ved det angivne tidspunkt eller, hvis intet tidspunkt er angivet, ikke senere end 45 minutter før afgangstid. Dette gælder for alle de forskellige indchecknings muligheder, vi tilbyder.

Du skal rejse til en billetpris, der er direkte eller indirekte til rådighed for offentligheden.

I tilfælde af forsinkelser kan vi tilbyde følgende hjælp:

Du tilbydes gratis hjælp under følgende omstændigheder:

a) Hvis flyafgangen er forsinket med to timer eller mere for flyvninger på indtil 1.500 km.
b) Hvis flyafgangen er forsinket med tre timer eller mere for alle flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km.
c) Hvis flyafgangen er forsinket med tre timer eller mere for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
d) Hvis flyafgangen er forsinket med fire timer eller mere for alle flyvninger, der ikke falder ind under a), b) og c).

Hjælpen består af:

A. Måltider og forfriskninger, der står i et rimeligt forhold til ventetiden
B. To telefonopringninger eller email
C. Hotelophold og transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet
Sidstnævnte tilbydes, hvis ventetiden er mindst én nat efter det meddelte afgangstidspunkt, såfremt det er til rådighed på det pågældende sted.

D. Refusion af billetter
Hvis forsinkelsen er mindst 3 timer, og du beslutter dig for ikke at rejse, tilbyder vi dig refusion inden for syv dage af den fulde købspris for billetten for den eller de dele af rejsen, der ikke er foretaget.

Vi refunderer også for den eller de dele af rejsen, der allerede er foretaget, men som ikke længere tjener noget formål i forhold til den oprindelige rejseplan. Hvis det er relevant, kan vi også refundere for en returflyvning til det første afgangssted ved førstgivne lejlighed.

E. Kompensation ved forsinkelser i ankomst på 3 timer eller mere
Hvis dit fly forsinkes med 3 timer eller mere i ankomst er det reglerne, der er beskrevet nedenfor i punkt 2E, som afgør, om du er berettiget til kompensation.

I tilfælde af aflyste flyafgange kan vi tilbyde følgende hjælp:

Du kan vælge mellem:

A. Måltider og forfriskninger, der står i et rimeligt forhold til ventetider
B. To telefonopringninger eller email
C. Hotelophold og transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet
Dette tilbydes, hvis ventetiden er mindst én nat efter det meddelte afgangstidspunkt, såfremt det er til rådighed på det pågældende sted.

D. Kompensation ved aflyste flyvninger og flyvninger, som er forsinket med 3 timer eller mere i ankomst.

a) 250 euro ved flyvninger på op til 1.500 km.
b) 400 euro ved flyvninger inden for EU på mere end 1.500 km.
c) 400 euro ved øvrige flyvninger på 1.500‐3.500 km.
d) 600 euro ved flyvninger, som ikke falder ind under punkt a), b) eller c).

Ovennævnte kompensation reduceres med 50% i følgende situationer:

Du får 50% af ovennævnte kompensationsbeløb, hvis du tilbydes ombooking til et andet fly, som lander:

a) Højst 2 timer efter din oprindelige ankomsttid ved flyvninger på op til 1.500 km.
b) Højst 3 timer efter din oprindelige ankomsttid ved flyvninger mellem EU‐lande på over 1.500 km.
c) Højst 3 timer ved alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
d) Højst 4 timer efter din oprindelige ankomsttid ved flyvninger, som ikke falder ind under punkt a), b) eller c).

Hvis du har booket flere direkte tilsluttende flyforbindelser som en samlet rejse, altså i samme booking, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted, som du checker ind til. Hvis du rejser på flere separate billetter, som er booket uafhængigt af hinanden, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted på hver enkelt billet.

Du er ikke berettiget til kompensation i følgende situationer:

1) Hvis årsagen til aflysningen eller forsinkelsen på 3 timer eller mere skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Eksempler på ekstraordinære omstændigheder inkluderer, men er ikke begrænset til:
‐ meteorologiske omstændigheder
‐ sikkerhedsrisici, der pludselig opstår
‐ strejker, der påvirker flydriften
‐ politisk ustabilitet
‐ forhold vedrørende lufttrafikstyringen
‐ andre sikkerhedsaspekter

2) Hvis du bliver underrettet om aflysningen mindst to uger før den planlagte afgang.

3) Hvis du underrettes om aflysningen mellem syv og fjorten dage før den planlagte afrejse og tilbydes en omlægning af rejsen, hvor du kan rejse indtil to timer før det oprindelige rejsetidspunkt og nå bestemmelsesstedet mindre end fire timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt.

4) Hvis du underrettes om aflysningen mindre end syv dage før den planlagte afrejse og tilbydes en omlægning af rejsen, hvor du kan rejse indtil en time før det oprindelige rejsetidspunkt og nå bestemmelsesstedet mindre end to timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt.

Hvis du afvises fra boarding pga. overbooking, kan vi tilbyde følgende hjælp:

a) 250 EUR på alle flyvninger på indtil 1.500 kilometer.
b) 400 EUR for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end 1.500 kilometer.
c) 400 EUR på alle flyvninger mellem 1.500 og 3.500 kilometer.
d) 600 EUR for alle flyvninger, der ikke falder ind under a), b) og c).

Selv om du har en bekræftet billet og har checket ind i tide, kan du blive afvist fra boarding, hvis flyet er overbooket. Inden vi afviser dig fra boarding af denne grund, opfordrer vi først til, at passagerer frivilligt giver afkald på deres reservation mod aftalte modydelser.

Hvis ikke et tilstrækkeligt antal frivillige melder sig, og vi er nødt til at afvise dig fra boarding, ydes følgende:

A. Kompensation
Ved fastsættelse af distance er grundlaget fra det afrejsested, hvor boarding blev afvist til bestemmelsesstedet angivet på billetten eller så længe der er tidsrelaterede konsekvenser for passageren.

Du modtager 50 % af kompensationen, hvis du tilbydes omlægning til dit bestemmelsessted med en flyafgang, der lander:

a) højst to timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt på flyvninger indtil 1.500 km.
b) højst tre timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end 1.500 km.
c) højst tre timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt for alle andre flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km.
d) højst fire timer efter det oprindelige ankomsttidspunkt for flyvninger, der ikke falder ind under a), b) og c).

Hvis du har booket flere direkte tilsluttende flyforbindelser som en samlet rejse, altså i samme booking, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted, som du checker ind til. Hvis du rejser på flere separate billetter, som er booket uafhængigt af hinanden, skal ovennævnte afstande vurderes i forhold til det endelige bestemmelsessted på hver enkelt billet.

B. Billetter

De ovennævnte kompensationer kan reduceres til det halve under følgende omstændigheder:

Du kan vælge mellem:

1) aflyse rejsen og få refunderet billetten
Vi tilbyder refusion inden syv dage af den fulde købspris af billetten hvad angår den eller de dele af rejsen, der ikke er foretaget. Vi refunderer også for den eller de dele af rejsen, der allerede er foretaget, men som ikke længere tjener noget formål i forhold til den oprindelige rejseplan. Hvis det er relevant, kan vi også refundere for en returflyvning til det første afgangssted ved førstgivne lejlighed.

2) omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser til det endelige bestemmelsessted
Vi tilbyder omlægning af rejsen til det endelige bestemmelsessted ved førstgivne lejlighed eller på en senere dato, der passer dig, hvis der er ledige pladser.

C. Måltider og forfriskninger, der står i et rimeligt forhold til ventetiden
D. To telefonopringninger eller email
E. Hotelophold og transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet

Dette tilbydes, hvis ventetiden er mindst én nat efter det meddelte afgangstidspunkt, såfremt det er til rådighed på det pågældende sted.

Kompensation for downgrading:

Udbetaling af kompensation kan efter aftale ske helt eller delvist i form af et gavekort.

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?
Hvis du har fundet ud af, at du er berettiget til en form for assistance og/eller kompensation, kontakt venligst lufthavnspersonalet.

Kompensations anmodning
Hvis du har oplevet en aflysning eller blevet nægtet ombordstigning, og du mener, at du er berettiget til kompensation, anmodes du om at kontakte kundeservice ved at anvende følgende link: www.greatdaneairlines.dk/kontakt

Great Dane Airlines vil dernæst behandle din anmodning og snarest vende tilbage i samme forbindelse.

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Great Dane Airlines A/S kan du kontakte klagemyndighederne som angivet nedenfor.

Ansvarlige nationale myndigheder
Trafik‐, Bygge‐ og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
DK‐2300 København S
Danmark

www.flypassager.dk

For alle øvrige nationale myndigheder for behandling af EU 261 sager kan følgende kontaktliste anvendes:

ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf