Bagage

Her finder du en beskrivelse af alt det, der har med din bagage at gøre. Max. vægt, størrelse, specielle betingelser for barnevogne, hvad du gør, hvis din bagage ikke er kommet med flyet og meget mere.

Håndbagage

Maksimale mål: (55x35x25cm). Vægt: 8 kg + en PC taske
Er mængden af håndbagage for stor i forhold til kapaciteten ombord, forbeholder vi os ret til at anbringe en del af bagagen i flyets lastrum. Overskydende eller for store stykker håndbagage kan fratages passagererne ved check-in, vejes, mærkes til passagerens destination og checkes ind sammen med den øvrige bagage.

Læs dette, inden du skal til at pakke din håndbagage:
Beholdere, tuber, dåser og lignende kan max. indholde 100 ml. hver. Du kan i alt medbringe 1 liter væske eller lignende med i håndbagage.

Alle beholdere og lignende skal være pakket i én gennemsigtig, 1 liters pose, som kan åbnes og lukkes.

Væsker omfatter f.eks. make-up, parfume, tandpasta, vand, barberskum osv. Hvis du er i tvivl, kan du spørge i lufthavnen inden afgang.

Du har lov til at medbringe medicin i beholdere større end 100 ml., som du har brug for på flyrejsen. Vi anbefaler dog, at du medbringer en lægeerklæring, som bekræfter, at du har brug for medicinen.

Mad/væske til babyer kan også medbringes.

Medbring altid medicin i håndbagagen, så du ikke mangler den, hvis uheldet er ude, og bagagen bliver forsinket.

OBS: Babymad/væske og medicin skal også pakkes i de gennemsigtige 1 liters poser, som kan åbnes og lukkes. Du kan opleve, at væskerne bliver udtaget til supplerende kontrol.

Indchecket bagage

Vægtbegrænsning på indchecket bagage skal rejseselskabet oplyse. Kontakt derfor jeres rejseselskab for yderligere information.

Vi anbefaler, at man ikke medbringer følgende genstande i den indchekede bagage, idet vi har begrænset erstatningsansvar i tilfælde af tab eller skader på indchecket bagage:

Skrøbelige genstande:
Værdigenstande så som: penge, smykker/ædelstene, computer/computerudstyr, spillekonsoller, kamera/videokamera og mobiltelefon

Skrøbelige genstande (herunder, men ikke begrænset til, glas/flasker)

Let fordærvelige madvarer

Briller/solbriller

Nøgler

Arbejdsdokumenter

ID-papirer

Medicin og medicinske attester

Pakning af bagage
Bagage skal være pakket således, at det kan tåle almindelig bagagehåndtering. Det vil sige at bagagen skal kunne tåle at komme i kontakt med anden bagage på et bagagebånd, samt at blive lastet ind og ud af flyet.

Den rejsende er selv ansvarlig for at pakke sin indcheckede bagage, så indholdet ikke bliver beskadiget.

Barnevogn/klapvogn

Rejser du med et spædbarn, kan du altid medbringe en gratis indchecket barnevogn/klapvogn. Dog ikke begge dele. Hvis du ønsker at medbringe både en barnevogn og en klapvogn, erstatter én af disse din indchecket bagage. Kontakt dit rejsebureau for bestilling af ekstra bagage.

Du har mulighed for at anvende klapvognen helt ud til flyets trappe/gate, hvor denne vil blive modtaget af det personale der står for onboarding.

Hvis din barnevogn/klapvogn kan foldes sammen og/eller sorteres i mindre dele skal dette ALTID gøres. De separate dele skal opbevares i plastposer eller andet godkendt beskyttelse. Hvis ikke din barnevogn/klapvogn kan foldes sammen og/eller sorteres i mindre dele kan den naturligvis stadig medbringes ombord. Great Dane Airlines er ikke ansvarlig for eventuelle skader på disse, hvis ikke de har været påsat korrekt beskyttelse. Se nærmere på www.airshells.com. Kvittering for køb af beskyttelse skal altid kunne dokumenteres, hvis der indsendes krav om kompensation for skade, forårsaget i Great Dane Airlines varetægt.

Husk, at det kun er barnevognen/klapvognen, som skal opbevares i plastposerne.

Autostol

Autostol til spædbørn (0-1 år – Gælder ikke spædbørn der er fyldt 2 år på udrejsen)

Spædbørn skal som udgangspunkt sidde på skødet af den voksne rejsende. Da der tillades 2 spædbørn pr. voksen kan det være nødvendigt at placere det andet spædbarn i sædet ved siden af. Derfor er det tilladt at medbringe en godkendt autostol ombord i kabinen. Venligst bemærk at dette kun gælder for spædbørn. Følgende foranstaltninger skal overholdes for at medbringe en autostol ombord alle Great Dane Airlines flyvninger:

a. Autostolen skal være beregnet til lufttransport
b. Autostolen skal have 5-point selesystem og skal være godkendt til brug i motorkøretøjer og/eller luftfartsfartøjer.
c. Autostolen skal være oprejst når tegnet for sikkerhedsbæltet er aktivt (seat-belt sign on).
d. Spædbørn og autostole må aldrig placeres ved nødudgangen. Autostolen skal altid placeres på et vinduesæde.

Great Dane Airlines er ikke ansvarlig for eventuelle skader på din autostol, hvis ikke den har været påsat korrekt beskyttelse. Se nærmere på www.airshells.com. Kvittering for køb af beskyttelse skal altid kunne dokumenteres, hvis der indsendes krav om kompensation for skade, forårsaget i Great Dane Airlines varetægt.

Venligst bemærk at ovenstående kun gør sig gældende, hvis din autostol skal opbevares i flyets lastrum.

Cykel

Great Dane Airlines anbefaler altid at du beskytter din cykel når du medbringer denne på din flyvning. Det bedste tip er at have den i en cykeltaske/kuffert, så den er korrekt beskyttet under hele din flyvning. En cykel tæller som et stk. indchecket bagage.

Et godt tip fra Great Dane Airlines er at du tømmer dækkene for luft samt afmonter styr og pedaler.

El-cykler regnes for farligt gods og må ikke medbringes på din flyvning.

Våben

Skydevåben skal checkes ind og må aldrig medbringes ombord i kabinen. Det er altid passagerernes ansvar at meddele Great Dane Airlines dette før afrejse. Rejser du med våben og ammunition, skal du altid oplyse om følgende:

 1. Når du checker ind i lufthavnen skal du som minimum kunne dokumentere følgende:
 2. At du har en gyldig våbentilladelse.
 3. At våbnet ikke er ladt.
 4. Våbnet skal være skilt ad, så vidt som det er muligt.
 5. Ammunition skal altid pakkes separat fra våbnet i original emballage der kan tåle hårde stød. (Du må medbringe maks. 5 kg. ammunition).
 6. Dokumentation fra Great Dane Airlines på at du medbringe dette (kontakt [email protected] for udstedelsen af dette).
 7. Great Dane Airlines forbeholder sig retten til at afvise Våben, hvis ikke korrekt dokumentation kan fremvises og/eller hvis ikke den specifikke type af våben må fragtes ind i ankomstlufthavnen.

Andet specialbagage

Her finder du information om diverse typer af specialbagage. Venligst bemærk at der pålægges et gebyr for alt type specialbagage og de erstatter ikke din normale indchecket bagage på flyvninger med Great Dane Airlines. Hvis du har booket hos et rejsebureau (tæller ikke deleøkonomiske tjenester som momondo m.fl.) kan der være andre regler. Kontakt derfor dit rejsebureau for bestilling af special bagage.

Great Dane Airlines er ikke ansvarlig for skader på special bagage, hvis ikke disse har været påført korrekt beskyttelse. Det er passagerens eget ansvar at sørge for beskyttelse.

Dykkerudstyr
Dykkerudstyr må indeholde en trykflaske (tom), et sæt med regulator og octopus, en vest, en dykkermaske, svømmefødder og en snorkel. Det er også tilladt at medbringe en lygte (batterierne skal være adskilt fra lygten).  Dykkerudstyret må ikke veje mere end 20 kg. Dykkerudstyr tæller som indchecket bagage.

Fiskeudstyr
Fiskestænger må medbringes som indchecket bagage. Disse skal opbevares i slagfast materiale. Great Dane Airlines fratager sig alt ansvar for skader, hvis ikke fiskestængerne har været opbevaret i slagfast beskyttelse. Kvittering skal kunne fremsendes ved klager for skader.

Golftaske
Din golftaske må max veje 15 kg og tæller som indchecket bagage. Det skal være en soft case golftaske.

Musikinstrumenter
Musikinstrumenter må medbringes i kabinen, hvis instrumentets mål ikke overstiger målene for håndbagage (55x35x25). Instrumentet erstatter herved din tilladte standard håndbagage.

Hvis du ønsker at medbringe et musikinstrument, som er større end disse mål (55x35x25) skal du tilkøbe ekstra bagage.

Hvis du checker dit instrument ind, skal det være pakket i en hardcase.

Malerier og anden kunst
Malerier, der ikke er større end højst tilladte mål (55x35x25 cm), må medbringes i kabinen. Større malerier skal påføres korrekt beskyttelse, da disse skal opbevares i lastrummet og vil blive anbragt på bagagebåndet ved ankomsthallen.

Ski/snowboard
Ski og snowboard må maks. veje 20 kg. Ski og Snowboard tæller som indchecket bagage.

Surfboard/kiteboard
Dit surfboard/kiteboard må ikke veje mere end 20 kg. Surfboard og kiteboard tæller som indchecket bagage.

Kørestole
Kørestole skal altid checkes ind som almindelig bagage ved ankomst i lufthavnen. En kørestol tæller som et stk. indchecket bagage og kan altid bestilles ved at kontakte dit rejsebureau eller [email protected]. Hvis du ønsker/har behov for en kørestol mens du bevæger dig henimod flyets trappe/gate, og under flyvningen skal du tage kontakt til vores kundeservice på [email protected]. Husk altid at informere dit rejsebureau først.

Uacceptabel bagage

Det er passagerens ansvar at sørge for, at bagagen ikke indeholder nogle genstande som kan udsætte flyet, personer eller gods ombord på flyet for fare/skade, så som de genstande, der er angivet som farligt gods i reglerne for International Air Transport Association – IATA.

Passagerer er ansvarlige for at håndbagagen er rigtig pakket og ikke indeholder forbudte genstande.

Lithium-batterier
Vi følger IATAs retningslinier for transport af lithium-batterier.

Bemærk dog, at det af sikkerhedsmæssige hensyn ikke er tilladt at medtage Personal Movement Devices (PMD) med lithium-batterier (f.eks. hoverboards, solowheels, segway osv.). Disse skal sendes som fragt.

Det er ikke tilladt at anvende elektroniske cigaretter ombord på vores fly. Disse skal forblive i håndbagagen under hele rejsen. Dette gælder også elektroniske piber og cigarer.

Beskadiget eller forsinket bagage

Hvis din bagage forsinkes, bortkommes eller beskadiges, skal du gøre/forholde dig til følgende:

Beskadigelse og bortkomst:
Hvis din bagage bliver beskadiget, går tabt eller forsinkes skal du altid udfylde en PIR (Property Irregularity Report) i ankomstlufthavnen.

Great Dane Airlines anbefaler altid at du først kontakter din rejseforsikring i forbindelse med erstatning for tabte værdigenstande og ejendele.

Great Dane Airlines er objektivt ansvarlige for bagage der går tabt eller beskadiges som følge af en begivenhed der indtruffet ombord på luftfartøjet eller inde for den tid, hvor det indskrevne bagage er i flyets varetægt.

Great Dane Airlines er derimod ikke ansvarlig, hvis skaden skyldes fejl eller mangler ved det indskrevne bagage og/eller dets beskaffenhed.

For at anmelde en skade skal du sende følgende til vores kundeservice på [email protected].

 1. PIR rapport
 2. Tydelige og klare billeder der illustrerer skaden
 3. Kort omend uddybende beskrivelse af skaden
 4. Dokumentation på kuffertens modelnavn, anskaffelsesværdi og alder (dette fremgår typisk af PIR rapporten).
 5. Hvis du er i besiddelse af en kvittering skal denne fremsendes sammen med din klage. Hvis ikke kvittering kan fremvises, forbeholder Great Dane Airlines sig retten til at afvise den anmeldte skade eller foretage en konkret afskrivning, der ikke tager alderen i betragtning og dennes genanskaffelsespris.

Great Dane Airlines dækker ikke følgende eller tilnærmelsesvise skadestyper:

 1. Skader på Softcases.
 2. Lynlåse og andre typer af låse.
 3. Skader der involverer bevægelige dele og håndtag (gælder også pull out håndtag).
 4. Buler af enhver art, herunder rifter og flænger, henset til typisk slitage ved bagagehåndtering.
 5. Special Bagage (gælder også barnevogn/klapvogn) der ikke har været påsat korrekt beskyttelse. Der skal kunne fremsendes dokumentation for køb af beskyttelse. For køb af beskyttelse henviser Great Dane Airlines til www.airshells.com.

Great Dane Airlines forbeholder sig retten til at erstatte dig med en erstatningskuffert, hvis dette har en værdimæssig fordel for flyselskabet.

Hvis din bagage går tabt, har du først ret til at søge erstatning efter 21 dage. Great Dane Airlines leder efter din bagage, så snart denne er meldt savnet i ankomstlufthavnen, ved at udfylde en PIR rapport.

Hvis ikke din bagage lokaliseres indenfor 21 dage, anser Great Dane Airlines bagagen som bortkommet og du har muligvis ret til erstatning.

Hvis din bagage går tabt på udrejsen har du ret til at købe fornødenheder som bluser, undertøj, strømper, tandbørste og lignende. Great Dane Airlines dækker ikke dyre mærkevarer og forbeholder sig retten til at foretage en konkret vurdering af de indkøbte fornødenheders nødvendighed. Derfor forbeholder Great Dane Airlines sig retten til at afvise visse typer af indkøbte fornødenheder.